Lening voor uitbreiding aangevraagd!

28 november 2020


Het was nog behoorlijk spannend in november of de Gemeente Beverwijk wel garant wilde staan voor een voor DEM gunstige lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De noodzaak om deze lening echt dit jaar af te sluiten was hoog, want vanaf 1 januari wordt hij alleen verstrekt voor investeringen van meer dan € 1 miljoen.

Het College van B&W gaf eerst een negatief advies op basis van precedentwerking en financiele risico's voor de gemeente. Karin heeft vervolgens persoonlijk contact gelegd èn een brief naar alle raadsleden geschreven waarna gelukkig de Beverwijkse Gemeenteraad het alsnog op de agenda heeft gezet. In een ingelaste commissievergadering (voor de liefhebbers van politiek hier te beluisteren) heeft Karin inspreektijd gevraagd en zijn uitgebreid de stukken behandeld. In de raadsvergadering van donderdag 26 november is unaniem vóór gestemd en konden wij de lening aanvragen.

Met veel complimenten van de raadsleden over onze gezonde vereniging en onze uitbreidingsplannen wensten zij ons alle succes met de komende verbouwing. 

Bijgaand kun je ook nog de stukken lezen inclusief het uiteindelijke akkoord met ondertekening van de burgemeester.

Ondertekend raadsbesluit lening BNG INT-20-56876_2.pdf Verzoek Raad van Beverwijk borgstellingsverzoek in behandeling te nemen.pdf INT-20-56876 Rvs. Borgstelling uitbreiding sportpark LTC DEM.pdf

Nieuwscategorieën