Bestuur

 
 
De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van onze vereniging. Ieder bestuurslid heeft één of meer aandachtsgebieden waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De bestuursleden worden hierbij geholpen door andere leden van DEM, die in commissies of individueel een handje toesteken.