Contributies

 

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, na een voorstel van het bestuur hiervoor. De contributiebedragen voor het lopende seizoen vindt u terug op onderstaand overzicht "Contributies".

De betaling geschiedt door middel van een aan het bestuur af te geven machtiging tot het doen afschrijven van de verschuldigde contributie van de bank- of girorekening van het lid of van diens ouders of verzorgers. De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden omstreeks eind januari. Deze wijze van betaling is verplicht voor alle leden.

 

Contributiebijdragen 2018 L.T.C. DEM

  Geboren 1 april t/m 31 maart 1 oktober t/m 31 maart
winter lidmaatschap
Bijdrage 16 trainingen in de zomer
Volwassenen voor 2001 € 145,00 € 75,00  
Junioren * 2001 t/m 2005 € 95,00 (excl. les) € 55,00 € 75,00
Junioren * 2006 t/m 2009 € 85,00 (excl. les) € 55,00 € 75,00
Junioren * 2010 of later € 70,00 (excl. les) € 55,00 € 75,00
Donateur   € 15,00 € 15,00  
Inschrijfgeld **   € 15,00    

Bij tussentijds inschrijven worden contributiebedragen NIET naar rato berekend maar gelden bovenstaande bedragen.

* Bij het juniorlidmaatschap zitten 16 zomertrainingen van 1 uur inbegrepen. De totale verschuldigde contributie bestaat uit de optelsom van de lidmaatschapsgeld en de trainingsbijdrage. Bijvoorbeeld voor junioren geboren in de periode 2001 t/m 2005 is het totaal bedrag € 170 (€ 95 plus € 75).

Voor junioren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar kan het voorkomen dat zij geen tennislessen kunnen volgen vanwege schooltijden of stages. Voor deze groep is het mogelijk om af te zien van de “standaard” jeugd zomertrainingen door tot uiterlijk 1 maart een mail hierover te zendenaan [email protected]

** Het inschrijfgeld is eenmalig per adres bij gelijktijdige aanmelding en geldt alleen voor jaarleden (dus ook voor degenen die hun winterlidmaatschap omzetten in een jaarlidmaatschap).

 

Gezinsledenkorting

Bij meerdere gezinsleden die lid zijn/worden van onze vereniging wordt korting gegeven op de verschuldigde contributiebedragen. Het derde gezinslid, indien woonachtig op hetzelfde adres, krijgt € 10,00 korting op de contributie, het vierde € 20,00. enz.

Deze kortingen worden NIET gegeven bij een WINTERLIDMAATSCHAP.

 

Competitiebijdrage

De competitiebijdrage bedraagt per team € 105. Dit bedrag wordt bij de captain van een team geÏncasseerd. De teamleden dienen hun aandeel te betalen aan de captain.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0251-236935

Address

Spaarnestraat 1B
1946 AV Beverwijk
Nederland