Contributies

 

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, na een voorstel van het bestuur hiervoor. De contributiebedragen voor het lopende seizoen vindt u terug op onderstaand overzicht "Contributies".

De betaling geschiedt door middel van een aan het bestuur af te geven machtiging tot het doen afschrijven van de verschuldigde contributie van de bank- of girorekening van het lid of van diens ouders of verzorgers. De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden omstreeks eind januari. Deze wijze van betaling is verplicht voor alle leden.

Het inschrijfgeld is eenmalig per adres bij gelijktijdige aanmelding en geldt alleen voor jaarleden (dus ook voor degenen die hun winterlidmaatschap omzetten in een jaarlidmaatschap).

Winterleden die najaarscompetitie willen spelen worden lid per 1 september en betalen naast hun contributie een afzonderlijke competitiebijdrage!

 

Gezinsledenkorting

Bij meerdere gezinsleden die lid zijn/worden van onze vereniging wordt korting gegeven op de verschuldigde contributiebedragen. Het derde gezinslid, indien woonachtig op hetzelfde adres, krijgt € 10,00 korting op de contributie, het vierde € 20,00. enz.

Als je hiervoor in aanmerking komt, dan graag zelf even doorgeven zodat we je de korting kunnen toekennen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar [email protected].

Deze kortingen worden NIET gegeven bij een WINTERLIDMAATSCHAP.

 

Competitiebijdrage

De competitiebijdrage bedraagt per team € 105. Dit bedrag wordt bij de captain van een team geÏncasseerd. De teamleden dienen hun aandeel te betalen aan de captain.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 236 935

Address

Spaarnestraat 1B
1946 AV Beverwijk