Trainingsmogelijkheden bij LTC DEM

Training algemeen

Tennisvereniging LTC DEM biedt haar leden in samenwerking met tennisschool Jeroen Hoevenberg de mogelijkheid om training te volgen. De gekwalificeerde trainers van tennisschool Jeroen Hoevenberg verzorgen privé en groepstrainingen voor zowel beginners als voor gevorderden. Voor de jeugd staan plezier en een goede basis voorop, maar voor jeugd die meer wil trainen zijn er extra mogelijkheden om te trainen. Om training te kunnen volgen moet je lid zijn van L.T.C. D.E.M.

Seniorentraining

Kennismakingslessen voor beginnende tennissers
Omdat er een wachtlijst is voor training is er een alternatief voor onze beginnende tennissers. Op dinsdag of donderdag van 18:00 tot 19:00 uur kun je vijf kennismakingslessen volgen voor € 40,--. Tijdens deze lessen wordt ingezoomd op de spelregels en de basistechnieken. Met deze vijf lessen heb je in ieder geval de mogelijkheid om lekker te gaan tennissen of om mee te doen met de tombola (op maandag- of vrijdagavond en zondagmiddag). In overleg kun je na deze kennismakingslessen op de wachtlijst voor training of misschien is er zelfs snel een plekje beschikbaar in een van de trainingsgroepjes. Neem voor deze kennismakingslessen contact op met de tennisschool.

Zomertraining
Voor volwassenen worden lessen verzorgd voor 1,2 of 4 personen per half of heel uur. De zomertrainingen worden vanaf april t/m september gehouden. Het aantal lessen per cursus is 10 of 16 lessen maar er kunnen ook speciale afspraken worden gemaakt. Wil je deelnemen aan de zomertraining? Meld je dan aan bij de tennisschool.   

Wintertraining
Voor volwassenen worden lessen verzorgd voor 1,2 of 4 personen per half of heel uur. De wintertrainingen worden vanaf oktober t/m maart gehouden. Het aantal lessen per cursus is 10 of 16 lessen maar er kunnen ook speciale afspraken worden gemaakt. Wil je deelnemen aan de wintertraining? Meld je dan aan bij de tennisschool.   

Jeugdtraining

Alle jeugdleden worden, zodra zij lid worden van LTC DEM, automatisch ingedeeld voor de zomertrainingen. Het jeugdlidmaatschap is een combinatiepakket, waarbij de kosten voor de zomertraining bij het lidmaatschapsgeld zijn inbegrepen. De betere jeugd komt in aanmerking voor de selectietraining. Er wordt zowel in de zomer als in de winter les gegeven aan de jeugd.  

Zomertraining
Het jeugdlidmaatschap van onze vereniging is een combipakket: jaarlidmaatschap en 16 wekelijkse tennislessen van 60 minuten. Deze 60 minuten zijn opgedeeld in 50 minuten effectief les, de overige 10 minuten zijn voor het inspelen en wisselen van lesgroep. Tijdens vakanties en op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. De groepen bestaan, afhankelijk van leeftijd en speelsterkte, uit 6-8 kinderen. Als de lessen niet doorgaan i.v.m. slecht weer of onbespeelbare banen wordt er door de trainer afbericht gegeven. Deze lessen worden indien mogelijk ingehaald.

Wintertraining
De wintertraining bestaat ook uit 16 wekelijkse tennislessen van 60 minuten. Deze 60 minuten zijn eveneens opgedeeld in 50 minuten effectief les en 10 minuten voor het inspelen en wisselen van lesgroep. Tijdens vakanties en op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. De groepen bestaan, afhankelijk van leeftijd en speelsterkte, uit 6-8 kinderen. Als de lessen niet doorgaan i.v.m. slecht weer of onbespeelbare banen wordt er door de trainer afbericht gegeven. Deze lessen worden ingehaald. Wil je deelnemen aan de wintertraining? Meld je dan aan bij de tennisschool.

Selectietraining

Tennisvereniging LTC DEM geeft in het kader van een optimale jeugdopleiding jonge talenten van de vereniging kans extra training te volgen. We willen hiermee de kinderen stimuleren om nog enthousiaster voor tennis te kiezen. De selectietrainingen worden financieel ondersteund door de vereniging, zodat het beter betaalbaar blijft voor de ouders. Dit betekent dat LTC DEM een deel van de selectietraining betaalt en dat de ouders/verzorgers ook een bijdrage betalen. Ieder jaar wordt deze bijdrage opnieuw vastgesteld.  

Waarom kiezen voor selectietrainingen?
Tennisvereniging LTC DEM wil een vereniging zijn voor zowel de recreatieve spelers als voor de ambitieuze, meer prestatief ingestelde spelers. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om de jeugd te stimuleren om veel te tennissen en vooral ook veel te leren. Dit is van groot belang voor het behoud van de jeugd en daarmee ook voor het gezond houden van de vereniging.  

Wie komen ervoor in aanmerking?
De trainers en technische commissie bepalen samen welke jeugd er genoeg talent heeft om deze trainingen te volgen. We moeten dan niet direct denken aan potentiële Wimbledon-winnaars, maar aan kinderen die het in zich hebben meer dan gemiddeld te gaan tennissen, maar ook zelf de discipline en het spelplezier hebben om er echt voor te gaan. Ook de ouders hebben hierin een belangrijke rol.  

Hoe kan ik me opgeven?
Je kunt je niet zelf opgeven. De jeugdspelers die worden geselecteerd, worden door de technische commissie en trainers benaderd met het aanbod de selectietrainingen te volgen.  

Selectiecriteria
Het hele jaar wordt door de trainers naar alle jeugd gekeken en op de volgende zaken gelet: talent, inzet, prestaties en gedrag. Ze kijken naar hoe je bent in de trainingen en hoe je hebt gespeeld in de competitie, clubkampioenschappen en toernooien.

Wat wordt er van de kinderen (en van hun ouders) verwacht?
Als je voor de selectietraining wordt uitgenodigd en je gaat er aan deelnemen, is dat best een eer. De vereniging draagt financieel bij aan de trainingen om je deze kans te geven. Daarom verwachten wij ook wat terug, namelijk verplichtingen per selectiejaar.
 
Training:
- je traint 3x per week 60 minuten.
- je komt op tijd op de training.
- je bent iedere training aanwezig, tenzij er een geldige reden is voor afwezigheid.
- je geeft een verhindering ruim van te voren telefonisch door aan de trainer.
- je hebt een optimale inzet tijdens de training.
- je toont een positieve en enthousiaste instelling.
- je toont respect voor de trainer.
- je zorgt voor goed materiaal zoals racket, schoenen en tenniskleding.  

Competitie:
- je doet mee aan de voorjaars- en najaarscompetitie, hiervoor wordt je automatisch
   ingedeeld.
- de jongste jeugd doet mee aan de oranje en rode competitie (voorheen worldtour).

Clubkampioenschappen/toernooien:
- je doet mee aan de (jeugd)clubkampioenschappen in minimaal 2 onderdelen.
- je doet mee aan vier of meer open (jeugd)toernooien georganiseerd door de KNLTB.

Activiteiten:
- je doet mee aan extra activiteiten van de vereniging.
- je ouders/verzorgers zijn bereid activiteiten te ondersteunen (begeleiden, rijden etc) - indien mogelijk kan de oudere jeugd gevraagd worden te assisteren bij activiteiten
  bij de jongere jeugd.  

Gedrag:
- je bent een positieve vertegenwoordiger van LTC DEM en laat dat zien op de
  tennisbaan, maar ook daarbuiten.    

Wat krijg je hiervoor terug?
- extra trainingen op een hoger niveau.
- de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot een (zeer) goede tennisser.
- plaatsing in de hoogste (jeugd)competitieteams.
- veel speelplezier.
- veel contact met leeftijdgenoten.  

Eens in de selectietraining, altijd in de selectietraining?
Nee, het feit dat je eenmaal in de selectietraining zit, betekent niet dat je er volgend jaar weer automatisch in zit. Het aantal selectieplaatsen is beperkt en dat betekent dat de trainers samen met de technische commissie ieder jaar opnieuw een keuze moeten maken wie er in aanmerking komen voor de selectietrainingen. Gedurende het hele jaar worden de vorderingen van de selectiespelers  bijgehouden. Als een selectiespeler (zonder geldige reden) aan het einde van het selectiejaar niet heeft voldoen aan hetgeen wat van hem of haar wordt verwacht dan wordt deelname aan de selectie stopgezet.  

Wanneer zijn de trainingen?
De trainingen worden gegeven op door de technische commissie en trainers nader te bepalen dagen en tijden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van banen en trainers zullen de groepen worden samengesteld en ingeroosterd. Dat wordt elke trainingsperiode opnieuw bekeken.  

Wie geeft de trainingen?
De trainingen worden verzorgd door trainers met een geldige licentie A en B van de KNLTB.  

Wat zijn de kosten per selectiejaar?
Een selectiejaar loopt van oktober t/m september in het volgende jaar.
Wintertraining:
3x 60 minuten training, waarvan 2x 60 minuten buiten gedurende 16 weken en 1x 60 minuten binnen gedurende 20 weken. De kosten zijn €270,- (prijspeil 2019), dit wordt in 6 termijnen van €45 afgeschreven (september t/m maart).   
Zomerperiode:
3x 60 minuten training, waarvan 3x 60 minuten buiten gedurende 16 weken. De kosten zijn €150,- (prijspeil 2019), dit wordt in 2 termijnen van €75 afgeschreven (medio april en juni).   

De kosten per selectiejaar worden berekend op basis van de kosten voor de lessen en de vastgestelde bijdrage van de vereniging. De kosten per trainingsperiode worden tijdig aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt.

Contactgegevens Trainers en Technische Commissie  

Telefoonnummers
Jeroen Hoevenberg / 06-48196135 
Bart van Voorst / 06-18970511
Nick Verduin / 06-10900238       
Nikki Olgers / 06-27306915  

Mailadressen
Tennisschool / [email protected]  

De tennislessen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie van LTC DEM. De Technische Commissie is per mail en telefonisch bereikbaar.

Technische Commissie
Erwin Willems / 06-13242438 / [email protected]